Exploradors, al poema!

Preparant el taller d'escriptura creativa
 
21:12
Dijous vespre asseguda al llit donant-te pit, dient-te bonanit!

Alimentar-me, alletant-te,
ser lloba al meu cau, al nostre.
Tenir-te en braços, enlairar-te
Dir-te bonanit a cau d'orella
Mentres dorms
I donar-te dues ales per volar
de dia i de nit.
Ser la teva alumna,
veurer-te créixer
  i creixer amb tu.
Dir-te 't'estim'
quan vulgui dir 'no',
escoltar-te quan diguis 'no'
  i dir-te 't'estim'.
Abraçar-te fort quan ploris
I fer-te riure quan riguis.
Respirar amb tu i cantar i ballar i contar i entrar a la fase rem. 
Somniar, aturar el temps, tornar començar el son, sonar desperta i despertar el crit i cridar camins i caminar deserts, descobrir secrets i guardar el tresor i obrir la porta al món imaginari, imaginar amb tu que pot ser el que vulguis ser, ser, estar, estar de nou dins la mar com el silenci de la balena i deixar-la volar com un estel d'aigua i cometre l'error de voler entendre i entendre que vol dir 'ser al lloc precís al moment adeqüat'.
Gràcies per ser-hi:
21:32

Pd. Exercici que proposa Josep Pedrals al seu llibre "Exploradors, al poema!". Escriure un poema amb el primer que te passi per el cap en un moment que no hauries d'escrivint.

Comentarios

Entradas populares